Mitä grafiikka on?

Mitä grafiikka on?

Grafiikka-nimitys tulee kreikkalaisesta sanasta grafein = kaivertaa, piirustaa, kirjoittaa. Se on kuvataiteessa yleisnimitys menetelmille, joilla taiteilijan valmistamista painolevystä voidaan vedostaa kuvia paperille tai muulle materiaalille. Kuva tehdään painolaatalle peilikuvana ja vedostetaan prässillä. Monivärigrafiikassa valmistetaan yleensä jokaista väriä varten oma painolaattansa.

Grafiikassa taiteilija luo uniikkityön sijasta kuvapohjan tai kuvapohjia, joista lopullinen työ painetaan eli vedostetaan. Näin syntynyt vedos ei ole taideteoksen kopio, vaan itsenäinen taideteos, alkuperäinen grafiikanlehti.

Taidegrafiikan menetelmät jaetaan perinteisesti neljään ryhmään sen mukaan kuinka painettavat viivat tai pinnat laatassa sijaitsevat eli mikä osa laatasta ottaa vastaan painoväriä:

Kohopainomenetelmissä

kuvan painavat osat ovat levyn muuta osaa korkeammalla siis ikään kuin reliefinä.

 • puupiirros
 • linoleikkaus
 • puukaiverrus

Lue lisää puupiirros menetelmästä oheisesta linkistä:
http://koti.nettilinja.fi/~joro/tekniikat/kohop.html

Syväpainomenetelmissä

viivat on kaiverrettu tai syövytetty pinnan tason alapuolelle syvennyksiksi.

 • kuparikaiverrus
 • kuivaneula
 • mezzotinto
 • viivasyövytys eli etsaus
 • pehmeäpohja
 • akvatinta

Lue lisää syväpainomenetelmistä oheisesta linkistä:
http://koti.nettilinja.fi/~joro/tekniikat/syvap.html

Laakapainomenetelmissä

laatan painavat ja painamattomat osat ovat samassa tasossa.

 • kivilitografia
 • offset litografia

Lue lisää laakapainomenetelmästä oheisesta linkistä:
http://koti.nettilinja.fi/~joro/tekniikat/lito.html

Silkkipaino eli serigrafia

 • perustuu painokehykseen pingoitetun kankaan värinläpäisyyn.

Lue lisää serigrafiasta oheisesta linkistä:
http://koti.nettilinja.fi/~joro/tekniikat/seri.html