Katja Härkki, Minna Salonen & Minttu Saarinen, Mia Lehtinen ja Katkossa Juho Järvi

29 huhtikuu 2015 - 24 toukokuu 2015

Tila 1:

Katja Härkki

Kohtaamisia

Käsittelen öljyväri- ja akryylimaalauksissani meidän ajallista ja fyysistä kokemusmaailmaamme ihmisen ja luonnon tilallisissa kohtaamisissa. Oman aistimellisuuteni kautta kerään havaintoja ja kokemuksia ympäröivästä maailmasta ja esitän ne maalauksissani unenomaisina näkyinä. Visuaalisten ja metaforallisten kuvaelementtien yllättävät vastakkainasettelut etsivät paikkaansa ajattelumme viitekentässä ja saattavat muodostaa uuden assosiaation – keitä me olemme – ja mistä meidän tietoinen olemassaolomme kumpuaa.

Maalaan öljy- ja akryylivärein intuition vallassa, mutta samalla hyvin harkiten. Maalausteni kuvapinnat koostuvat kerroksellisista maalausjäljistä ja symbolinomaisista konstruktioista. Nämä erilaiset maalipinnat sekä kuvapinnan eri osien tarkka sijoittelu, käyvä vuoropuhelua keskenään maalaukseni tilassa. Kuvapintojen kommunikointi luo maalauksen eri osien välisen jännitteen ja sommittelun tasapainon. Maalausprosessissani peilaan itseäni syntyvään kuvaan tiedon, värien, sommittelun ja tunteen keinoin. Samalla luon toisen todellisuuden, jonka katsoja voi ymmärtää oman viitekehyksensä kautta.

http://www.katjaharkki.com/

 

 

Tila 2:

Minna Salonen ja Minttu Saarinen

Pysähdy!

Minttu Saarinen (s.1987) ja Minna Salonen (s.1973), ovat Kankaanpään taidekoulusta 2014 valmistuneita kuvataiteilijoita. Molemmat ovat erikoistuneet maalaukseen ja sekatekniikan hallintaan. Yhteistyö heidän välillään on tiivistä satojen kilometrien välimatkasta huolimatta. Maalaukset, jotka ovat syntyneet lähinnä keskusteluiden pohjalta, ovat nähtävillä heidän ensimmäisessä yhteisnäyttelyssään Galleria Kapriisissa. Teoksissa näkyy persoonan vaikutus ajatuksen kulkuun ja ongelmien ratkaisuun. Teokset ovat syntyneet samoista pohdinnoista ja yhdessä käydyistä keskusteluista. Näiden pohdintojen lopputulokset eli maalaukset ei muistuta kuitenkaan juurikaan toisiaan.

Minttu Saarinen käsittelee teoksissaan aikamme kulttuuria ja sen ilmiöitä. Sitä miten hän ihmisenä, kansalaisena, naisena, ystävänä tai vaimona sopii yleisiin normeihin. Saarisen teoksia voi verrata abstrakteihin selfieisiin, joissa kuitenkin on löydettävissä jotakin esittävää, tuttua ja tuntematonta. Saarisen työskentely perustuu liikkeen ja mielen vapauteen sekä tietynlaiseen kurittomuuteen mikä ilmenee maalipinnan vapaissa muodoissa.

Minna Salosen inspiraatio lähtee puun kuoren muodoista, väreistä ja liikkeestä, autiotalojen pysähtyneestä tunnelmasta, rakennuksien sammaloituneista seinistä; ylipäätään kaikesta joissa eletty elämä näkyy. Salonen maalaa runsaita ja värikkäitä teoksia eri tekniikoita hyödyntäen. Hänellä on usein lähtökohtana itse ottamansa valokuva tai hän lähtee liikkeelle vapaammin, jolloin lähtökohtana on väri ja pensselinliikkeet. Luonnossa kulkeminen ja sen tarjoamat visuaaliset elämykset auttavat häntä itseään pysähtymään hektisessä arjessa.

PYSÄHDY! -näyttely tarjoaa uusia näkökulmia nykykulttuurin ilmiöihin, kiireeseen ja itsen tarkasteluun. Elämän monimuotoisuus ja sen yksityiskohdat jäävät usein huomiotta, mikäli ei ole aikaa pysähtyä. Näitä asioita he pohtivat värien, muotojen ja struktuurien kautta. Pysähtyminen on taiteilijoille itselleenkin haastavaa ja sen unohtaa helposti arjen kiireessä. Heidän yhteistyönsä päämääränä on muuttaa totuttuja työskentelytapoja ja ymmärtää pysähtymisen tärkeys omassa arjessa. Näyttelyn teoksissa näkyy kamppailu ja silti tietynlainen rauha, joka voi ohjata myös katsojaa pysähtymään ja ymmärtämään pysähtymisen vaikeutta ja pohtimaan niitä kysymyksiä, joita tässä ajassa eläminen tuottaa

www.minttusaarinen.com

[email protected]

 

Tila 3:

Mia Lehtinen

Unelmia

Valmistuin Vapaasta taidekoulusta v. 2003. Kymmenen vuoden aikana en maalannut kuin ajoittain. Monia vuosia kului välissä. En kuitenkaan päässyt yli maalaamisen mielikuvista. Maalasin unissani, mielessäni, unelmissani. Tietoisesti pyrin unohtamaan, mutta sitä enemmän maalaaminen tulvi mieleeni. Jopa päivittäin. Tulin tienristeykseen sairaslomallani ja antauduin viime vuonna maalaamiselle. En tiedä mihin se minut vie, mutta unelmat toteutuvat ja olen onnellinen.

Maalaukset puhuvat itse puolestaan. Maalaan spontaanisti, kokeillen erilaisia tekniikoita. Maalaukset käsittelevät sisäistä elämääni. Monesti työskentely on haavojen työstämistä, joskus taas iloa ja riemua, kiteyttäen siis unelmia.

 

 

 

GALLERIA KATKO:

Juho Järvi: Hetkiä näkyvissä tiloissa

Tarkkaileva dokumenttielokuva, joka keskittyy kaappaamaan pieniä yksityiskohtia, laajoja näkymiä ja tunnelmia kaupungin julkisissa tiloissa.

Teoksessa vuorottelevat voimakkaat äänimassat, viipyilevät maisemat ja ihmisvilinät. Elokuva on jaettu kolmeen toisistaan poikkeavaan osaan, ja se on rakenteeltaan kollaasimainen läpileikkaus erilaisista hetkistä kaupungin ytimessä.

Teostiedot:

Teoksen nimi: Hetkiä näkyvissä tiloissa
Valmistusvuosi: 2014
Tekijä: Juho Järvi

Tekniset tiedot:
Kuva: HD-video, 16:9, 1440 x 1080, 25fps
Ääni: Stereo, Linear PCM, 16-bit, 48kHz
Kesto: 20:44

 

http://galleriakatko.tumblr.com/